Farligt affald

Farligt affald er affald, der kan skade natur, mennesker og dyr. Derfor er det vigtigt, at du sorterer det fra det øvrige affald.

Du må aldrig lægge farligt affald i beholderen med dagrenovation. Hæld heller aldrig farligt affald i kloakken eller afløbet.

Sådan sorterer du farligt affald

Farligt affald er:

• Spraydåser
• Batterier
• Lysstofrør
• Elsparepærer 
• Kviksølvtermometre
• Medicinrester
• Pesticidrester (sprøjtegifte)
• Spildolie
• Opløsningsmidler
• Asbest (eternit)
• Maling
• Køleskabe
• Komfurer

Hvordan kommer jeg af med farligt affald?

Du skal aflevere farligt affald på genbrugspladsen. Medicinrester og kviksølvtermometre kan du aflevere på apotekerne. En del farligt affald kan du aflevere i de butikker, der sælger det. Elektronisk affald, køleskabe og frysere indsamler vi via storskraldsordningen.

For at kunne behandle det farlige affald korrekt er det vigtigt, at medarbejderne på afleveringsstederne ved, hvad de har med at gøre. Derfor skal du aflevere farligt affald i originalemballagen eller tydeligt mærke indholdet på den nye emballage.

Få mere information om storskraldsordningen 

Få mere information om genbrugspladserne