Ændringer i haveaffaldsordningen

Vi fortsætter med indsamling af haveaffald og storskrald i 2018.

Indsamlingen af haveaffald er dog blevet reduceret, så det i 2018 kun indsamles en gang.

Afhentning af storskrald fortsætter uændret, og der bliver hentet storskrald ved boligerne to gange i 2018.

Præcist hvornår du får hentet storskrald og haveaffald i 2018 er endnu ikke fastlagt. Hjemmesiden og affaldskalenderen vil blive opdateret, så snart datoerne er lagt fast. 

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal der skal ske med ordninger efter 2018.