Midlertidig udledningstilladelse til nyt vandværk forlænges

Publiceret 27-06-2024

Lejre Kommune har forlænget den midlertidige tilladelse, som kommunen den 6. november 2023 meddelte HOFOR til at udlede vand fra idriftsættelsen af deres nye vandværk ved Gevninge, til Lejre Å. Den forlængede tilladelse gælder frem til og med den 31. december 2024.

Læs afgørelsen her

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 25. juli 2024. Se klagevejledning i tilladelsen.