Der skal ikke laves VVM af ny multibane

Publiceret 21-06-2024

Lejre Kommune har miljøscreenet en planlagt ny multibane på Osted Fri- og Efterskole, og har truffet afgørelse om at multibanen ikke er omfattet af krav om VVM, da den ikke vurderes at ville påvirke miljøet negativt i væsentlig grad.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 19. juli 2024. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Se screeningsafgørelsen her