Tilladelse til nyt minirenseanlæg på Ledreborg Gods

Publiceret 10-07-2024

Lejre Kommune har meddelt Ledreborg Gods tilladelse til at etablere et nyt minirenseanlæg, som skal modtage og rense spildevand fra Restaurant Fasaneriet samt Ledreborg Palace Golf Club.

Minirenseanlægget vil være dimensioneret til 100 personer (PE), og vil erstatte det nuværende 30 PE minirenseanlæg.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt §§ 32-34 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 7. august 2024. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her