Tilladelse til at nedsive separat regnvand fra nyt boligområde

Publiceret 04-07-2024

Lejre Kommune har den 4. juli meddelt tilladelse til at nedsive separat regnvand fra det kommende nye boligområde Højskolesletten, som vil blive etableret i tilknytning til Lejre Højskole, Bjergskovvej 2 i Kirke Såby.

Tilladelsen er meddelt efter § 19 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 39 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 1. august 2024. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her