Landzonetilladelse til etablering af en kunstgræsbane inkl. lysmaster og etablering af støjreducerende foranstaltninger

Publiceret 03-07-2024

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en kunstgræsbane inkl. lysmaster og etablering af støjreducerende foranstaltninger som overholder de støjberegninger som er angivet i situation 2 i ansøgningsmaterialet, på ejendommen beliggende Stationsvej 14, 4070 Kirke Såby.

Afgørelsen er truffet jf. planlovens § 35. stk. 1.

Læs afgørelsen her