Der skal ikke laves VVM af nyt minirenseanlæg ved Ledreborg Gods

Publiceret 10-07-2024

Lejre Kommune har miljøscreenet det nye 100 PE# minirenseanlæg, som vil blive etableret på Skottehusvej 12, 4320 Lejre, og afgjort at der ikke er krav om VVM af anlægget, da det ikke vurderes at påvirke miljøet negativt i væsentligt omfang.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

 Afgørelsen kan påklages frem til og med den 7. august 2024. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Se afgørelsen her