Generel valginformation

Hvem kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalg?

Valgret til kommunalbestyrelse og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 3 års forudgående fast bopæl i riget. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjorte") har dog ikke valgret.

Hvem kan stille op til kommunal- og regionsrådsvalg?

Har man valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd, vil man normalt også være valgbar hertil, med mindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd. Hvis du vil vide mere om opstilling og valg til Kommunalbestyrelsen, så  læs videre her.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået mit valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, skal du rette henvendelse til folkeregistret for at få udskrevet et nyt valgkort. Du har også mulighed for at møde op på valgstedet med gyldig identifikation (pas, kørekort eller sundhedskort). 

Hvor skal jeg stemme?

Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme.