Hjemmeværnets distriktsudvalg Køge Bugt

I henhold til hjemmeværnslovens § 9 stk. 2, udpeger landets kommunalbestyrelser, medlemmer til hjemmeværnets distriktsudvalg.

Distriktsudvalget består af - 1 formand, der udpeges af forsvarsministeren - 4-10 medlemmer, der udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra landets kommunalbestyrelser Kommunalbestyrelsen indstiller 1 person til distriktsudvalg Køge Bugt.

Den udpegede repræsentant kan med fordel være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. Den udpegede bør ikke have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)