Mødedatoer, dagsordner og referater for 2016

Mødedatoer for 2016

  • Mandag den 15. februar 2016
  • Mandag den 18. april 2016
  • Mandag den 20. juni 2016
  • Mandag den 19. september 2016
  • Mandag den 21. november 2016

Referater for 2016

Dagsordner for 2016