Valg til Ældrerådet 2017

Der skal vælges nyt Ældreråd i Lejre Kommune - Lejre Kommune er klar til ældrerådsvalg

Efteråret byder ikke kun på kommunal- og regionsrådsvalg. Også Ældrerådet i Lejre Kommune skal have besat dets syv pladser.

12 kandidater er klar, og er du fyldt 60 år og bosiddende i Lejre Kommune, har du mulighed for at være med til at sammensætte Ældrerådet.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen - både dem der har behov for hjælp, og dem der klarer sig selv.

Ældrerådet skal give de kommunale beslutningstagere råd, og de skal høres i sager, som vedrører ældre, f.eks. kvalitetsstandarder om hjemmehjælp og genoptræning, mad, aktiviteter, frivilligt arbejde, om tilgængelighed i forbindelse med trafikforhold, byggeri af pleje- og ældreboliger og de kommunale budgetter. Med andre ord - Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes beslutning, høre Ældrerådet i alle sager, som vedrører ældre borgere.

Valget i Lejre Kommune foregår som et brevstemmevalg. Brevstemmen modtages med posten i uge 44. 

Du kan stemme fra den 6. november 2017.

Hvordan stemmer jeg?

Du kan sende stemmesedlen per brev i den medfølgende svarkuvert.

I den almindelige åbningstid kan du kan også aflevere brevstemmen i svarkuverten i

  • Borgerservice på Rådhuset i Hvalsø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller i
  • Koncernsekretariatet på Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre

Du skal være opmærksom på, at din brevstemme til Ældrerådet i Lejre Kommune ikke kan afleveres i en anden kommune.

Stemmesedlen i svarkuverten skal være valgbestyrelsen i hænde senest kl. 20.00 tirsdag den 21. november 2017.

Kan jeg aflevere min stemmeseddel på valgdagen?

På valgdagen tirsdag den 21. november kan du aflevere din brevstemme i den medsendte svarkuvert på alle kommunens 10 valgsteder, samtidig med at du stemmer til Kommunalvalget og Regionsrådsvalget.

Du kan ikke på valgstedet stemme til ældrerådsvalget, KUN aflevere din stemmeseddel i den medsendte svarkuvert.

Der vil på valgstedet være opstillet en valgurne specielt til ældrerådsvalget med tydelig markering. Valgurnen vil stå adskilt fra den øvrige valghandling, men du kan altid få hjælp af en tilforordnet på stedet.

Brevstemmen kan ikke afleveres ved valgbordet.

Vælgermøde

Kandidaterne til Ældrerådet holder vælgermøde

Kunne du tænke dig vide lidt mere om kandidaterne og deres baggrund for at stille op til Ældrerådet kan du møde dem

Tirsdag den 31. oktober kl. 14-16 i salen på Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø

Der vil være kaffe og kage til mødet.

Hvor lang er valgperioden?

Ældrerådet vælges for en periode på fire år og følger valg- og funktionsperiode for det kommunale valg.
Det kommende Ældreråd har dermed mandat fra perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.