Ole Blickfeldt, 2. viceborgmester (O)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen: 2. viceborgmester
Udvalget for Erhverv & Turisme
Økonomiudvalget
Køgekredsens Valgbestyrelse (stedfortræder for Line Jacobsen)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg