Lulle Zahle (Løsgænger)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Kultur & Fritid
Hegnssynet (stedfortræder for Villy Hauritz)
Medlem af Billedkunstrådet