Erik Falkenberg (O)

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen   
Udvalget for Teknik & Miljø
Valgbestyrelsen ved kommunale valg (stedfortræder for Ole Blickfeldt)
Miljørådet for Roskilde Fjord (stedfortræder for Jens K. Jensen)
Grønt Råd