De enkelte elementer i budgetaftalen

Du kan læse meget mere om de enkelte elementer i budgetaftaleteksten, herunder i den udsendte pressemeddelelse.