Hvad er vigtigst for dig som borger?

Politikerne i Lejre Kommune har sat velfærden og kerneopgaverne til debat. I foråret 2017 inviterer Kommunalbestyrelsen borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunalt ansatte til at drøfte, hvad de vigtigste værdier i vores lokale velfærd er - og hvordan vi i fællesskab kan sikre, at vores ressourcer bliver brugt bedst muligt.

Invitation til debat- og arbejdsmøde

Lejre Kommune slår dørene op til en ny form for politisk samarbejde med lokalsamfundet, hvor borgerne bliver inviteret med til bordet - for det er vigtigt, at vi tager debatten sammen.

Vi skal tale om, hvad vi mener er vigtigst i vores velfærdssamfund, eksempelvis når det gælder børns trivsel og læring, støtte til borgere med særlige behov, bæredygtig vækst i vores lokalsamfund, uddannelse og beskæftigelse samt kultur og fællesskaber.

Vi skal også debattere, hvad der skal til, for at vi som lokalsamfund lykkes bedst muligt med at skabe konkret værdi inden for velfærdsområderne.

Hvad er forudsætningerne? Hvad er kommunens vigtigste opgaver, og hvad kan borgerne selv bidrage med? Og hvordan styrker vi vores samarbejde om at få mest mulig velfærd for skattekronerne?

Alle kan være med! Mød op på en eller flere camps, og giv os dine input til den vigtige fælles debat:


Dato

Emne

   
Søndag d. 26. marts kl. 9.30-16

Målrettet støtte - et værdigt liv

Hvordan samarbejder vi om at borgere, som i kortere eller længere tid har behov for støtte, så vidt muligt kommer sig, og klarer sig selv så meningsfyldt og værdigt som muligt?

Møderne holdes hos Vestergaard A/S, Skullebjerg 31, Gevninge, 4000 Roskilde

Der er plads til op til 100 deltagere til møderne. Tilmelding sker efter "først til mølle" princippet, suppleret med en vurdering der skal sikre en rimelig fordeling mellem centrale interessenter og borgergrupper, også geografisk.

Tilmelding i boksen til højre her på siden.

Den 7. maj holder vi endnu en camp, hvor vil vil debattere emner som børns trivsel og læring, kultur og fællesskaber samt uddannelse og beskæftigelse. Der er endnu ikke åbent for tilmelding til denne camp - vi vender tilbage med mere information i april måned.  

Kernevelfærdsudvalget
Kommunalbestyrelsen har nedsat et særligt projektudvalg - Kernevelfærdsudvalget (§ 17,4-udvalget) - til at stå i spidsen for debatten om vores lokale velfærd og kerneopgaver. Udvalget er bredt sammensat af repræsentanter for borgere, foreninger og råd, virksomheder og kommunalt ansatte. Borgmester Carsten Rasmussen er formand for udvalget, og Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav er næstformand.

Her kan du se, hvem der er medlemmer af udvalget:

Medlemmer af Kernevelfærdsudvalget

Formand
Carsten Rasmussen, Borgmester

Næstformand
Gert Fabrin, formand, Hvalsø Bylav

Medlemmer
Christina Knudsen, formand for områdebestyrelsen, område A
Kristina Garth-Grüner, formand for skolebestyrelsen, Trællerupskolen
Keld Mortensen, formand for Ældrerådet
Jan Andersen, formand for Handicaprådet
Lars Holten, medlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF)
Louise Liv Holm, medlem af Grønt Råd
Bitten Persson, medarbejder i Lejre Kommune
Helle Klink, leder af Visitation & Bestiller, Center for Velfærd & Omsorg
Søren Kræmer, medlem af bestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller
Villy Hauritz (F), medlem af Økonomiudvalget
Mikael Ralf Larsen (F), medlem af Økonomiudvalget
Jan Vedel Heine (I), medlem af Økonomiudvalget
Ole Blickfeldt (O), medlem af Økonomiudvalget
Line Jacobsen (V), medlem af Økonomiudvalget
Carsten Helles Rasmussen (V), medlem af Økonomiudvalget

 

 

Hvad skal der komme ud af debat- og arbejdsmøderne?

Lejre Kommune arbejder for ét klart mål: At skabe værdi og konkret effekt for den enkelte borger og lokalsamfundet som helhed.

Hvordan får vi skabt de effekter og den værdi, vi gerne vil have, når vi taler om eksempelvis en værdig og god ældrepleje? Hvordan kan vi med erhvervsudvikling sikre arbejdspladser og liv? Hvad er forudsætningerne for at det lykkes med de ressourcer, vi har til rådighed som kommune og som lokalsamfund? Det er helt afgørende, at vi finder løsningerne sammen!

Debatterne om den lokale velfærd skal bruges i Kommunalbestyrelsens videre arbejde med at finde ud af, hvad hjørnestenene i den kommunale velfærd er. Efter sommerferien tager politikerne stilling til, hvordan den videre proces skal være, og hvordan Lejre Kommune bliver bedst rustet til at klare de udfordringer, vi står over for som samfund, og til at udnytte de unikke muligheder, vi har i Lejre Kommune.