Sådan modtager vi flygtninge

Sådan modtager vi flygtninge i Lejre Kommune

Lejre Kommune har en plan for, hvordan vi bedst tager imod flygtninge, så de hurtigt kan få et sted at bo, lære dansk og komme i arbejde. Indsatsen indebærer bl.a.: 

  • En uge inden ankomst til Lejre Kommune taler sagsbehandlerne med flygtningene. Der orienteres blandt andet om ankomsten til Lejre Kommune.
  • Lejre Kommune har en tværfaglig indsats, som sikrer, at modtagelsen af flygtningene og indføringen i det danske samfund sker bedst muligt. For eksempel tager Integrationsteamet sig af boligplacering, integrationsprogram og håndterer specielle sociale problemstillinger. Familiekonsulenterne hjælper med at skrive børn op til daginstitution/skole etc.
  • Lejre Kommune har udarbejdet en velkomstpolitik for, hvordan vi modtager nye borgere - se mere her
  • Kommunen sender naboer, grundejerforeningerne og evt. bylav et informationsbrev i de områder, hvor kommunen har flygtningeboliger. Læs mere om, hvor flygtningene skal bo, længere nede på siden.

Lejre Kommune vil gerne i dialog med lokalsamfundene og de frivillige foreninger om, hvordan vi kan samarbejde om integrationsarbejdet. Af den grund har Lejre Kommune bl.a. lavet en samarbejdsaftale med Frivillignet Lejre Flygtningevenner omkring modtagelsen af flygtningene. 

Du kan læse samarbejdsaftalen her

Lejre Kommune er med i et projekt sammen med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, hvor målet er at styrke nyankomne flygtninges muligheder for et aktivt medborgerskab. Projektet hedder Lokalsamfundet Bygger Bro. Der bliver bl.a. holdt borgermøder rundt omkring i kommunen. Her kan borgerne komme med forslag til, hvordan vi lokalt kan byde vores nye borgere velkommen, og der kan besvares spørgsmål.