Hvad er vigtigst for dig som borger?

Politikerne i Lejre Kommune har sat velfærden og kerneopgaverne til debat. I foråret 2017 inviterede Kommunalbestyrelsen borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunalt ansatte til at drøfte, hvad de vigtigste værdier i vores lokale velfærd er - og hvordan vi i fællesskab kan sikre, at vores ressourcer bliver brugt bedst muligt.

Debat- og arbejdsmøder

Henover tre forskellige weekender og fem forskellige camps har godt 330 borgere, repræsentanter fra erhvervs- og foreningslivet, ansatte og politikere sat hinanden stævne til en debat om, hvad der er vigtigst i et velfærdssamfund. Målet har været at inddrage alle aktører i Lejre Kommune, så de sammen kan drøfte , hvordan fremtidens kernevelfærd kan skabe værdi og konkret effekt for den enkelte borger.

På campsene blev der flittigt udvekslet idéer og meninger, og Kernevelfærdsudvalget vil indsamle alle inputs, meninger og forslag til udformningen og arbejdet med kerneopgaverne. I slutningen af juni 2017 vil Kernevelfærdsudvalget forelægge en række initiativer for Kommunalbestyrelsen. Efter sommerferien vil Kommunalbestyrelsen så beslutte, hvilke initiativer der skal igangsættes.

Du kan se billeder og reportage fra de respektive camps ved at klikke på dem nedenfor: 


Dato

Emne

Søndag d. 12. marts
kl. 9.30-16.00

- Er afholdt

Bæredygtig vækst

Hvordan tager vi ansvar for fremtidens bæredygtige samfund - som kommende generationer skal leve i - ved at passe godt på kommunens ressourcer (natur, miljø, klima, kulturhistorie, ejendomme, infrastruktur) og gennem erhvervsudvikling og bosætning at sikre arbejdspladser og liv i byerne?

Søndag d. 26. marts kl. 9.30-16.00

- Er afholdt

Målrettet støtte - et værdigt liv

Nogle borgere har i en periode eller varigt behov for støtte. Hvordan samarbejder vi om, at disse borgere så vidt muligt kommer sig eller får hjælp til at klare sig selv på en meningsfyldt og værdig måde? 

Søndag d. 7. maj
kl. 9-15

- Er afholdt

Uddannelse og beskæftigelse

Hvordan arbejder vi for, at hver eneste borger i Lejre Kommune, som står uden uddannelse eller job, kommer i uddannelse eller job og bliver i stand til at klare sig selv økonomisk?

Trivsel og læring

Hvordan sikrer vi, at hvert enkelt barn trives og lærer så meget, som han eller hun kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber og lære nyt?

Fællesskaber og fritid

Hvordan får vi skabt engagerende fællesskaber for alle gennem nære kultur- og fritidstilbud?

Kernevelfærdsudvalget
Kommunalbestyrelsen har nedsat et særligt projektudvalg - Kernevelfærdsudvalget - til at stå i spidsen for debatten om vores lokale velfærd og kerneopgaver. Udvalget er bredt sammensat af repræsentanter for borgere, foreninger og råd, virksomheder og kommunalt ansatte. Borgmester Carsten Rasmussen er formand for udvalget, og Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav er næstformand.

Her kan du se, hvem der er medlemmer af udvalget:

Medlemmer af Kernevelfærdsudvalget

Formand
Carsten Rasmussen, Borgmester

Næstformand
Gert Fabrin, formand, Hvalsø Bylav

Medlemmer
Christina Knudsen, formand for områdebestyrelsen, område A
Kristina Garth-Grüner, formand for skolebestyrelsen, Trællerupskolen
Keld Mortensen, formand for Ældrerådet
Jan Andersen, formand for Handicaprådet
Lars Holten, medlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF)
Louise Liv Holm, medlem af Grønt Råd
Bitten Persson, medarbejder i Lejre Kommune
Helle Klink, leder af Visitation & Bestiller, Center for Velfærd & Omsorg
Søren Kræmer, medlem af bestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller
Villy Hauritz (F), medlem af Økonomiudvalget
Mikael Ralf Larsen (F), medlem af Økonomiudvalget
Jan Vedel Heine (I), medlem af Økonomiudvalget
Ole Blickfeldt (O), medlem af Økonomiudvalget
Line Jacobsen (V), medlem af Økonomiudvalget
Carsten Helles Rasmussen (V), medlem af Økonomiudvalget

 

 

Hvad skal der komme ud af debat- og arbejdsmøderne?

Lejre Kommune arbejder for ét klart mål: At skabe værdi og konkret effekt for den enkelte borger og lokalsamfundet som helhed.

Hvordan får vi skabt de effekter og den værdi, vi gerne vil have, når vi taler om eksempelvis en værdig og god ældrepleje? Hvordan kan vi med erhvervsudvikling sikre arbejdspladser og liv? Hvad er forudsætningerne for at det lykkes med de ressourcer, vi har til rådighed som kommune og som lokalsamfund? Det er helt afgørende, at vi finder løsningerne sammen!

Debatterne om den lokale velfærd skal bruges i Kommunalbestyrelsens videre arbejde med at finde ud af, hvad hjørnestenene i den kommunale velfærd er. Efter sommerferien tager politikerne stilling til, hvordan den videre proces skal være, og hvordan Lejre Kommune bliver bedst rustet til at klare de udfordringer, vi står over for som samfund, og til at udnytte de unikke muligheder, vi har i Lejre Kommune.