Hjælp til digital selvbetjening

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Ligesom i dag vil der fortsat være medarbejdere, der kan svare på generelle spørgsmål og hjælpe dig i gang på borger.dk. Har du brug for hjælp til selvbetjening på borger.dk, kan du også ringe på nummeret i boksen til højre til borger.dk.

Hvis du trods vejledning og hjælp ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du aflevere din ansøgning på en anden måde.

Det er den offentlige myndighed, som du skal kommunikere med, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om du kan blive fritaget for at bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Grunde hertil kan fx være, at du ikke har de fornødne digitale kompetencer, har et særligt handicap eller på anden vis har særlige behov, der ikke gør dig i stand til at klare selvbetjeningen på nettet.