SSP misbrugskonsulent

Har du en socialrådgiver baggrund og kan du lide at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper i et fagligt inspirerende og udviklende miljø? Kan du lide at arbejde med det sociale S i SSP organiseringen, tæt på sagsbehandlerne og koordinere den samlede indsats? Så skal du måske være vores nye SSP misbrugskonsulent.

Skrevet den. 26. juni 2017

Om jobbet

Du kommer til at være en del af vores samlede SSP organisering og bliver forankret i Frontteam i Børn- og ungerådgivningen, som dækker hele kommunen.
SSP medarbejderen skal sammen med øvrige SSP medarbejdere og  Frontteamet  varetage den tidlige forebyggende rådgivning og vejledning til børn, unge, familier, netværk og samarbejdspartnere.
I afdelingen er der et godt arbejdsmiljø med fokus på at løfte kvaliteten i sagsarbejdet og det tætte samarbejde med børn, familier, netværk og samarbejdspartnere.

Om dig

Som misbrugskonsulent og SSP medarbejder skal du medvirke til at kvalificere den tidligt forebyggende- og tværsektorielle indsats ift. Risikofaktorer, kriminalitet og misbrug blandt børn og unge.
Du skal kunne lide det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere (skoler, ungdomsskole, politi, CJS, ungdommens uddannelsesvejledning, Foreninger, organisationer m.fl.) med henblik på et tættere samarbejde om forebyggelse og behandling af problemer med vold, alkohol, stoffer mv. hos børn, unge og familier.

Vi ønsker os en SSP medarbejder der kan:

  • Udøve særlig rådgivning, vejledning og indsats i forhold til afhøringer, misbrugsproblemer, kriminalitet, psykisk/fysisk vold, overgreb og konflikter ift. børn og unge med særlige behov
  • At deltage i afhøringer alene eller i samarbejde med sagsbehandlere
  • Afholde bekymringssamtaler med kriminalitetstruede børn/unge og deres familier og udarbejde handleplaner
  • Tæt koordinering med den øvrige SSP organisering i Lejre Kommune
  • Deltagelse i Frontteamets opgaver herunder FFL
  • Yde rådgivning og vejledning samt medvirke til netværksdannelse for forældre, børn og unge
  • Sparring for sagsbehandleren specielt ved det misbrugsrelaterede fokus i handleplanerne
  • Deltage i Åben anonym rådgivning i vores Familiehus

Funktions- og stillingsbeskrivelse

Om os

Du bliver en del af Center for Børn, Unge & Familie, hvor vi er optaget af børns trivsel og udvikling på tværs af hele børneområdet. Du vil indgå i det tværfaglige og forebyggende samarbejde med andre kolleger i Lejre Kommune på tværs af børneområdet.
I Lejre Kommune er der plads til gode ideer! Vi nytænker livet på landet, og vi er tæt på byen.
Vores Sted er et sted med stærke fællesskaber. Både for vores borgere og for hinanden på arbejdspladsen. Her er borgere, politikere og medarbejdere tæt på hinanden. Vi bygger den moderne landsby med kvalitet i centrum. Har du lyst til at være med?

Løn og ansættelse

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffe- og børneattest.
Vi forventer du kan starte 1. oktober 2017.

Hvis du vil vide mere

Så er du velkommen til at kontakte centerchef Lone Tue Hansen fra tirsdag den 25. juli 2017 på telefon 20556641, mail ltha@Lejre.dk. Vi behandler alle henvendelser fortroligt.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest 23. august 2017
Send din ansøgning til hanj@lejre.dk

Ansættelsesprocedure

Vi afholder samtalerunde med ansættelsesudvalget den 28. august 2017.
Som led i rekrutteringsprocessen indhenter vi referencer mellem første og anden samtale.

Ansættelsesudvalget består af Chefen for Center for Børn, Unge & Familie, Teamkoordinator Charlotte Jensen, Frontmedarbejder Marianne Elbek, TR Kate Krog, SSP medarbejder Peter Busk Jensen.

Vi glæder os til at høre fra dig!