Drømmer du om en fremtid som social -og sundhedsassistent? Så er der uddannelsesstart marts/april 2017

Bliv Social og sundhedsassistentelev i Lejre Kommune.

Skrevet den. 27. september 2016

Er du uddannet social -og sundhedshjælper eller har gennemført grundforløb 2? Går du med en drøm om at få mere viden, flere kompetencer og mere ansvar i dit nuværende arbejdsliv i sundhedssektoren, så er du måske en af vores nye social- og sundhedsassistentelever?

Som social - og sundhedsassistentelev vil du få en spændende uforudsigelig hverdag, hvor fokus er på menneskelige behov, forskellige livssituationer og på at gøre borgeren i stand til at mestre mest muligt i eget liv.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse. I skoleperioderne får du undervisning på SOSU Sjællands afdeling i Roskilde. Under hele uddannelsen er du ansat i Lejre Kommune.

Efter endt uddannelse vil dine arbejdsopgaver som autoriseret sundhedsperson bl.a. bestå i:

 • Helhedsorienteret personlig og praktisk hjælp, herunder håndtering af medicin
 • At arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende
 • At dokumentere den udførte sygepleje i et fagsprog
 • At kende lovgivningen og arbejde ansvarsfuldt inden for denne
 • Tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af aktiviteter
 • At støtte og hjælpe borgeren til at være aktiv i eget liv
 • At samarbejde professionelt, tværfagligt og tværsektorielt

Vores uddannelsesprofil

Din uddannelsen som social- og sundhedsassistentelev i Lejre Kommune vil være kendetegnet ved et struktureret uddannelsesforløb, engagerede og fagligt kompetente praktikvejledere samt en god atmosfære omkring uddannelsesområdet. I dit uddannelsesforløb tager vi udgangspunkt i dine forudsætninger. Vi tænker gerne kreativt og planlægger uddannelse individuelt for at hjælpe dig bedst muligt i din kompetenceudvikling. Vi har løbende ca. 60 elever indenfor social- og sundhedsområdet, og vi lægger vægt på, at du som elev får gavn af at være en del af elevfællesskabet.

Din elevprofil

Vi lægger vægt på, at du er motiveret, nysgerrig, innovativ og kreativt tænkende og har fokus på, at borgeren er i centrum - ikke kun i ord, men også i handling. 
Social- og sundhedsassistenteleverne i Lejre Kommune er desuden kendetegnet ved at være:

 • ambitiøse, engagerede og mødestabile
 • optaget af at skabe kvalitet, faglighed og resultater inden for plejesektoren
 • målrettet mod at indtage en faglig rolle med stort ansvar og med mange bolde i luften
 • parate til at tage ansvar for egen læring og uddannelse

Du skal desuden være indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.

Som social- og sundhedsassistentelev får du løn fra Lejre Kommune under hele uddannelsen.
Lønvilkår under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA www.foa.dk

Læs mere om ansættelseskriterier:

www.sosusj.dk

Øvrig information om social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune:

Vores Facebookside

Om social- og sundhedsuddannelser

Download ansøgningsskema på:

Ansøgning

Antal stillinger: 7 stk.

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2016

Ansøgningen sendes til: SOSUansogning@lejre.dk

Ansættelsessamtaler finder sted uge 45

Ved yderligere information kontakt uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen anpk@lejre.dk tlf. 30 78 82 21

Lejre Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsesforløbet, og du vil blive ansat på en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig, der vil forekomme weekend- og aftenarbejde.

Længden af uddannelsesaftalen afhænger af de kompetencer, som du har erhvervet forud for dit ønske om optagelse på hovedforløbet

Læs mere på www.sosusj.dk/uddannelserne

Ved spørgsmål kontakt uddannelseskoordinator:

Anne Panknin Kristensen
E-mail: anpk@lejre.dk

Tlf.:30 78 82 21