”Dejligheden” kalder! - GENOPSLAG

Bramsnæsvigskolen, der ligger tæt på smuk natur, søger knalddygtig sproglærer (tysk og engelsk) til vores ældste elever, da vores nuværende sproglærer har fået job på Fyn – tæt på bopælen.

Skrevet den. 27. september 2016

På Bramsnæsvigskolen vil vi inddrage byen og naturen omkring os.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at styrke vores elevers faglige og sociale kompetencer, og vi mener, at samarbejdet med forældrene er meget vigtige for at kunne lykkes med det.

Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor alle samarbejder om opgaven omkring elevernes læring og trivsel.

Desuden skal du have ønske om og en evne ti,l at din faglighed sættes i spil og udfordres.

Vi tror på, at vi udvikler os som fagprofessionelle ved at invitere andre inden for i vores læringsrum (f.eks. læringsvejledere, kollegaer og/eller ledelse).

Du skal søge hos os, hvis du:

  • Er læreruddannet og har linjefag i sprog (engelsk og tysk)
  • Er i stand til at motivere og inspirere børn
  • Trives i det forpligtende teamarbejde med gode kollegaer
  • Elsker at undervise og være sammen med børn

Vi tilbyder en skole, som:

  • Er kendt for sin gode stemning og høje humør (så det gør ikke noget, hvis du også finder styrker frem for svagheder)
  • Bryster os af at blive bedre og bedre til inklusionsopgaven
  • Er i gang med at opbygge en kultur omkring læringsvejledning

Der er 420 herlige elever (og deres forældre) og ca. 40 lærere og pædagoger, som glæder sig til at møde dig.

Ansættelse sker pr. 1. december eller snarest herefter.

Du skal sende din ansøgning til skoleleder Vibeke Hesselholdt Larsen på vihl@lejre.dk

Ansøgningsfrist er 24. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler med bestyrelses- og medarbejderrepræsentanter og ledelse finder sted umiddelbart efter.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til viceskoleleder Thorkild Christensen (ledelsesrepræsentant i udskolen) eller skoleleder på skolens tlf.: 40 41 35 01