Tre socialrådgivere til Handicapteam og Børn- og Ungeteam i Familierådgivningen

Vi er i gang med en gennemgribende kvalitetsudvikling på hele det specialiserede børne- og ungeområde, og vi søger tre nye kollegaer, der kan og vil være med til at gøre denne kvalitetsudvikling til virkelighed.

Skrevet den. 12. oktober 2016

Det er en krævende arbejdsproces, som vi står sammen om at komme i mål med, og hvor vi kigger kritisk-kærligt på vores egne metoder for at forbedre dem.  Som ansat i Børn- og Ungerådgivningen bliver vores nye kolleger en del af fællesskabet i Center for Børn, Unge & Familie i Lejre Kommune – et fællesskab som også strækker sig på tværs af hele den kommunale organisation, når vi samarbejder om familier, børn og unge.

Dit job hos os
For alle tre stillinger gælder det, at arbejdsområdet vil være børnefamilier med særlig behov for støtte – som er beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Konkret vil du komme til at arbejde med:

 • Familieorienteret rådgivning og vejledning
 • Udarbejde børnefaglige undersøgelser
 • Iværksætte foranstaltninger og følge op ud fra en handleplan
 • Behandle ansøgninger
 • Deltage i tværfaglige samarbejde, både internt i kommunen og med eksterne parter.
 • For stillingen i Handicapteamet vil du desuden behandle ansøgninger efter LOS §32, §41, §42 og §84

Derudover vil du blive en del af vores fælles arbejde med kvalitetsudvikling på hele det specialiserede børn- og ungeområde, og du vil indgå i vores igangværende arbejde med at implementere DUBU. I vores faglige arbejde med udsatte børn og familier, bruger vi ICS-modellen.

Din profil:

For de tre stillinger gælder det, at vi søger dig, der:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring i arbejdet med børn og unge
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk med både de administrative og de borgerrettede dele af dine opgaver
 • Er god til at organisere og strukturere, samt få noget fra hånden
 • Vægter høj faglighed og god forvaltningsskik
 • Gerne har kendskab til DUBU og ICS-modellen
 • Kan sætte barnet / den unge i centrum
 • Kan samarbejde med familierne og netværket som en aktiv og kreativ medspiller
 • Trives godt med at have travlt og ser en udfordring i konstant at udvikle dit arbejde

Se også Job- og funktionsbeskrivelsen her

Det formelle: Arbejdstiden i alle tre stillinger er 37 timer / uge. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Vi glæder os til at høre fra dig senest den 26. oktober kl. 8.00. Send din ansøgning og relevante bilag til hanj@lejre.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til os, hvis du vil høre mere om stillingerne. Ring til centerchef Lone Tue Hansen, tlf.: 20 55 66 41.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 28. oktober.