Høring om restaurering af Elverdamsåen på to strækninger opstrøms den gamle midtbane

Vi fremlægger hermed et projektforslag om restaurering af Elverdamsåen i offentlig høring efter vandløbsloven. Høringssvar skal være modtaget senest 29. august 2017.

Skrevet den. 4. juli 2017

Forslaget omfatter strækningerne st. 1456-1810 og st. 2060-2327.

Se projektforslaget og høringsbrevet i dokumentboksen til højre.