Høring om regulering af Elverdamsåen på to strækninger opstrøms den gamle midtbane

I samarbejde med Holbæk Kommune fremlægger vi hermed et projektforslag om regulering af Elverdamsåen i offentlig høring efter vandløbsloven. Høringssvar skal være modtaget senest 29. august 2017.

Skrevet den. 4. juli 2017

Forslaget omfatter forslag til ændring af bestemmelser om vedligeholdelse af Elverdamsåen på strækningerne st. 1456-1810 og st. 2060-2327.

Se projektforslaget og høringsbrevet i dokumentboksen til højre.