Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af ståloverdækning

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 3. maj 2017

  • Tilladelse til opførelse af en ståloverdækning på ejendommen beliggende Egstallevej 6, 4330 Hvalsø, matr. nr. 16e Kirke Såby By, Kirke Såby.