Lokalplan LK 47 og Kommuneplantillæg nr. 9 for en adgangsvej til Hyllegården

Lokalplan LK 47 og Kommuneplantillæg nr. 9 for en adgangsvej til Hyllegården har pga. et overset høringssvar været til fornyet behandling i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017.

Skrevet den. 2. juni 2017

Lokalplanen, kommuneplantillæg og brev med klagevejledning kan findes øverst til højre på denne side.