Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 13. juni 2017

  • Tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Kvandrupvej 11, 4330 Hvalsø, matr. nr. 12c Skov Hastrup By, Særløse