Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af læskur

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 2. juni 2017

  • Tilladelse til læskur på 24 m2 for dyr på ejendommen Holmehuse 17a, Gevninge, 4000 Roskilde, matr. nr. 31a, Kattinge By, Herslev.