Landzonetilladelse - Tilladelse til udstykning af grund

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 21. juli 2017

• Tilladelse til udstykning af en grund på ca. 618 m2 fra ejendommen der ligger Lillemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 18d Sæby By, Sæby.