Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af helårsbolig på ejendommen der ligger Herslev Strandvej 2a, Herslev 4000 Roskilde

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt følgende landzonetilladelse: • Tilladelse til ændret anvendelse fra fritidsbolig til helårsbolig på ejendommen der ligger Herslev Strandvej 2a, Herslev 4000 Roskilde, matr. nr. 2i, Herslev By, Herslev.

Skrevet den. 24. juli 2017

Link til afgørelsen inklusiv klagevejledning ses i den grønne boks på denne side