Landzonetilladelse og tilladelse i henhold til Lokalplan - tilladelse til udstykning af en grund

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, og planlovens § 19 meddelt følgende landzonetilladelse og tilladelse i henhold til bestemmelse 4.1 i den bevarende lokalplan 24 for Gl. Lejre:

Skrevet den. 19. juli 2017

•Tilladelse til udstykning af en grund på ca. 986 m2 fra ejendommen der ligger Orehøjvej 3A, 4320 Lejre, matr. nr. 7b Lejre By, Allerslev.