Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af midlertidig bolig i tidligere feriekoloni på ejendommen der ligger Hornsherredvej 164, 4070 Kirke Hyllinge.

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt følgende landzonetilladelse: • Tilladelse til indretning af midlertidig bolig i tidligere feriekoloni på ejendommen der ligger Hornsherredvej 164, 4070 Kirke Hyllinge, 4o Lyndby By, Lyndby.

Skrevet den. 10. august 2017

Link til ansøgningsmaterialet og afgørelsen inklusiv klagevejledning ses i den grønne boks på denne side