Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre et nyt enfamilieshus på ejendommen beliggende Heimdalsvænget 15, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 6g, Torkilstrup By, Kirke Såby

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt følgende landzonetilladelse: • Tilladelse til at opføre et nyt enfamilieshus på ejendommen beliggende Heimdalsvænget 15, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 6g, Torkilstrup By, Kirke Såby, samt dispensation fra § 6.16 i lokalplan 25 Torkildstrup landsby.

Skrevet den. 10. august 2017

Link til afgørelsen inklusiv klagevejledning ses i den grønne boks på denne side