Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 25. april 2017

- Tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Hornsherredvej 235, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 3cl Lyndby By, Lyndby.