Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af 4 nye støjhuse ved Hvalsø Osteds flugtskydebane

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 26. april 2017

Tilladelse til opførelse af 4 nye støjhuse ved Hvalsø Osteds flugtskydebane på ejendommen beliggende Åsvejen 1b, 4330 Hvalsø, matr. nr. 11b Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.