Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af en ekstra lejlighed i stuehus samt et nedsivningsanlæg

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Skrevet den. 27. april 2017

- Tilladelse til indretning af en ekstra lejlighed i stuehus samt et nedsivningsanlæg på ejendommen beliggende Smedevej 41, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 8b Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.