Landzonetilladelse og dispensation fra bestemmelse i lokalplan - Tilladelse til inddragelse af tagetage til beboelse

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, og planlovens § 19, stk. 1 meddelt følgende landzonetilladelse og dispensation fra bestemmelse i lokalplan:

Skrevet den. 20. april 2017

- Tilladelse til indragelse af tagetage til beboelse samt indsætning af nye vinduer i stuehuset på ejendommen Biltris Gade 14, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 2a Biltris By, Sæby.