Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO)

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har den 12. september 2016 besluttet at udsendeforslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-vurdering og forslag til kommuneplantillæg om olieberedskabslageret på Egstallevej 6 i offentlig høring i 8 uger.

Skrevet den. 15. september 2016