Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af pavillon med omklædning- og badefaciliteter

Skrevet den. 29. september 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Lovliggørende tilladelse til midlertidig opsætning af pavillon med omklædning- og badefaciliteter, på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde matr. nr. 12m, Kornerup By, Kornerup.