Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af en tilbygning på 39m2 på ejendommen beliggende Højbyvej 44

Skrevet den. 13. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning på 39m2 på ejendommen beliggende Højbyvej 44, 4320 Lejre, matr. nr. 11a Højby By, Rorup.