Landzonetilladelse - Tilladelse til at etablere en sø på ejendommen beliggende Ryttervej 2

Skrevet den. 4. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til at etablere en sø på ejendommen beliggende Ryttervej 2, 4330 Hvalsø, matr. nr. 3f Kisserup By, Kisserup.