Landzonetilladelse - til etablering af to søer på ejendommen beliggende Skovvejen 6

Skrevet den. 4. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af to søer på ejendommen beliggende Skovvejen 6, 4060 Kirke Såby matr. nr. 1v, Ryegård Hgd., Rye.