Landzonetilladelse til at etablere to hævede nedsivningsanlæg

Skrevet den. 6. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at etablere to hævede nedsivningsanlæg på henholdsvis 80 og 106 PE på ejendommen beliggende på Lykkesholmvej 2, 2B og 2C, 4320 Lejre, matr. nr. 11a Osted By, Osted.