Mobil og bredbånd

En velfungerende mobil- og bredbåndsdækning er en forudsætning for at borgere og virksomheder kan anvende de digitale tjenester, som er nødvendige for at kunne fungere i dagligdagen. Derfor er der stort politisk fokus i Lejre Kommune på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen de kommende år.

Selvom det ikke er en kommunal opgave at etablere og drive digital infrastruktur, så har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune valgt at bevilge 7 mio. kr. til indsatser, som kan forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning. De 7 mio. kr. er bevilget i budgetperioden 2016-2019.

Hvordan er bredbåndsdækningen i dit område?

Lejre Kommune har fået gennemført en komplet kortlægning af bredbåndsdækningen på hver husstand i Lejre Kommune. Du kan se resultaterne af kortlægningen på linket nedenfor. Her vil du også kunne se, hvilke udbydere, der levere den bedste dækning til din adresse. Når du har åbnet kortet skal du klikke på ”bredbånd” nederst i menuen til venstre.

Se kortet her

Søg tilskud til bedre bredbånd der, hvor du bor

En ny statslig bredbåndspulje gør det muligt at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd i de områder, som i dag har dækning på under 10 Mbit download og 2 Mbit upload. Puljen kan søges af lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder. Der er i alt afsat 200 mio. kr. frem til 2019.

Målet med puljen er at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

I Lejre Kommune er omkring 3000 husstande ansøgningsberettigede ifølge de kriterier, som gælder for bredbåndspuljen. Du kan se dækningen i dit eget område i kortlægningen ovenfor.

Hvor er det lykkedes borgere og virksomheder at opnå bedre bredbåndsdækning i Lejre Kommune?

Det er gennem de seneste år lykkedes at opnå bedre bredbåndsdækning flere steder i Lejre Kommune. Det skyldes at en eller flere lokale ildsjæle har skabt lokal opbakning til en fælles henvendelse til teleselskaberne. På kortet nedenfor kan du få et overblik over lokale projekter. Du kan også se hvilke lokale projekter, som har ansøgt bredbåndspuljen på kortet. Projekterne er markeret med rødt.

Hvad kan du ellers gøre?

Det er altid en god idé at skabe lokal opbakning til udbygning af bredbåndsdækningen. En samlet henvendelse til teleselskaberne øger sandsynligheden for, at et teleselskab vil investere i jeres område.

Udover den statslige bredbåndspulje, kan der søges støtte til bredbåndsprojekter gennem landdistriktspuljen eller gennem bolig-job ordningen.

Lejreborgere der har brug for hjælp til ansøgningen kan få gratis hjælp fra rådgivningsvirksomheden Netplan. Kontaktperson: Michael Jensen, telefon 4062 8231.