Hvem skal betale?

Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har produktionsenhed (P-nummer) i Lejre Kommune pr. 1. januar 2016, skal betale administrationsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler. Virksomheder, der er på forhånd er fritaget, men bruger genbrugspladserne, skal dog også betale administrationsgebyr (§ 60 stk. 6).

Ifølge affaldsbekendtgørelsens 60 stk. 1 - 3 må kommunen ikke opkræve gebyr hos følgende virksomheder:

• Virksomheder, hvis branchekoder fremgår af bilag 8 og hvor der er 0-1 ansatte. Her tæller ejeren med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden (se listen her)
• Virksomheder, hvis virksomhedsform fremgår af bilag 9 punkt 2 og, hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.  (se listen her)
• Virksomheder, som har en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr., opgjort for det indkomstår, der ligger to år før gebyråret. Disse virksomheder er sorteret fra, inden opkrævningerne sendes ud. Virksomhederne har selv ansvaret for, at oplysningerne i CVR er korrekte og opdaterede. Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på http://datacvr.virk.dk/data/ , hvor du kan foretage de ønskede ændringer. Du skal her bruge din NemLog-in.

Du kan også kontakte Virk support på tlf. 7220 0030.