Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er at sikre, at kommunens tankstationer lever op til kravene i benzinstationsbekendtgørelsen og til kravene om inspektion og tæthedsprøvning af olietanke og rørføringer, jf. olietankbekendtgørelsen. Regelmæssig inspektion og tæthedskontrol reducerer risikoen for olieforurening af jord og grundvand.