Lovgrundlag

  • Tilsynsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. Nr. 1441 af 2. december 2015
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. Nr. 1417 af 2. december 2015
  • Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015
  • Olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Bek. nr. 1611 af 10. december 2015
  • Benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Bek. nr. 555 af 9. juni 2001