Hvad sker der hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen eller benzinstationsbekendtgørelsen ikke efterleves, vil virksomheden få en indskærpelse om at lovliggøre forholdet. En indskærpelse vil som regel blive fulgt op af et opfølgende tilsyn.